M3E30.se - CLOSED

Svenska M3 E30 Registret har upphört att fungera. För att få i gång sidan igen måste den göras om från grunden, vilket är ett omfattande arbete. M3E30.se har sedan starten drivits av mig som entusiast och helt ideellt. Med åren har tiden, som jag kan lägga ner för att driva sidan, minskat.

Hör av er, via mail, om ni är intresserad av att förvärva allt material och innehåll samt medlemsregistret för att kunna starta upp det på nytt i egen regi. Alternativt om någon vill bygga en ny sida ideellt åt mig i exempelvis i wordpress eller liknande så jag kan lägga upp allt material på nytt. Dock kräver detta även ekonomiska resurser eftersom webserver och hostingen måste uppgraderas.

/Fredrik Kraft, fredrik@m3e30.se